Magnum

Zodpovědné
investice pro život

INTERNET MAGNUM

Parametry služby internet MAGNUM poskytovaný společně s nájmem v bytových a nebytových jednotkách v rámci projektů skupiny MAGNUM.

Internet MAGNUM je poskytován společně s ostatními službami spojenými s nájmem v těchto projektech:

Rezidence Anenské terasy

poskytovatel MAGNUM Living, s.r.o., IČ: 479 14 637
se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235, zastoupená jednatelem, p. Ondřejem Vymazalem

Palác Chlumeckých

poskytovatel MAGNUM Etos, s.r.o., IČ: 005 58 567
se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 167, zastoupená jednatelem, p. Ondřejem Vymazalem

Budova Jánská 1/3 „EVROPA“

poskytovatel MAGNUM Office, s.r.o., IČ: 269 56 039
se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48118, zastoupená jednatelem, p. Ondřejem Vymazalem

Budova Jakubská 1

poskytovatel MAGNUM Invest, s.r.o., IČ: 262 82 771
se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41778, zastoupená jednatelem, p. Ondřejem Vymazalem

Budova Česká 1

poskytovatel MAGNUM Int., a.s., IČ: 255 11 335
se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2493, zastoupená místopředsedou představenstva, p. Ondřejem Vymazalem

Budova Masarykova 13

poskytovatel MAGNUM Real Estate, s.r.o., IČ: 269 04 365
se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44328, zastoupená jednatelem, p. Ondřejem Vymazalem

Ceník služby internet MAGNUM:

Tarif MAGNUM
Rychlost stahování: 90 Mbps
Rychlost odesílání: 60 Mbps
Zřízení služby: 0 Kč
Cena služby měsíčně: 390 Kč

*Ceny služeb jsou uvedeny s DPH (21%). Vyhrazujeme si právo na změnu cen.

Parametry internetu MAGNUM:

Inzerovaná + maximální rychlost stahování: 90Mbps
Inzerovaná + maximální rychlost odesílání: 60Mbps

Běžně dostupná + garantovaná rychlost stahování: 54Mbps
Běžně dostupná + garantovaná rychlost odesílání: 36Mbps

Minimální rychlost stahování: 27Mbps
Minimální rychlost odesílání: 18Mbps


Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek.

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

Skupina MAGNUM, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

Ke stažení: